Schooljaarplan / schooljaarverslag

In het schooljaarplan wordt beschreven welke doelen het team van OBS Brunwerd zich het komende schooljaar heeft gesteld en hoe zij deze denken te bereiken. 

In het schooljaarverslag wordt beschreven welke doelen het team van OBS Brunwerd zich het afgelopen schooljaar heeft gesteld; hierin wordt ook beschreven welke doelen zijn gehaald, welke niet zijn gehaald en waarom dat zo is. 

20160926 schooljaarplan 16-17 Brunwerd.pdf

schooljaarverslag 2016-2017