schooljaarplan

In het schooljaarplan wordt beschreven welke doelen het team van OBS Brunwerd zich het komende schooljaar heeft gesteld en hoe zij deze denken te bereiken. 


Schooljaarplan 2017 - 2018 OBS Brunwerd.pdf