Team OBS Brunwerd schooljaar 2017-2018


  
groep 1 Anneke van der Laan Maandag en dinsdag
Yvonne Stiekema Woensdag, donderdag en vrijdag
groep 2 Anne-Marie Puite Maandag en dinsdag
Elly Hartman Woensdag, donderdag en vrijdag
groep 3/4 Lina Sleumer Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en  vrijdag
groep 4/5 Fenna Kooistra Maandag en dinsdag
Mariska Meijer Woensdag, donderdag en vrijdag
onderwijsassistent Franz van der Zee Dinsdag, woensdag en donderdag
groep 6 Marijke Stiekema Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en
Ilona Dekker Vrijdag
groep 7 Audrey Korthuis Maandag en dinsdag
Marieke van Timmeren Woensdag, donderdag en vrijdag
groep 8 Linda Buikema Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Ilona Dekker Maandag
I.B Petra Buist ( op tijdelijke basis)  2 (wisselende) dagen per week
RT vacant (vrijwilliger)  
Concierge Peter van Dam Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Gymnastiek Mignon Hekkema Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Administratief medewerker Jantina Grommers Maandag
directeur Eddy Lukje Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
 
De leerkracht is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken die spelen in de groep.
  
Voor de leerling is de eigen groepsleerkracht het belangrijkst. Ouders hebben dan ook het meeste met de groepsleerkracht te maken. Het komt regelmatig voor dat in één klas twee groepsleerkrachten werken: duopartners. De leerkracht is professional, de ouder is ervaringsdeskundige. Deze kennis en ervaring versterken elkaar. Ouders en leerkracht vormen samen een team dat het kind begeleidt bij het opgroeien en leren.

De leerkrachten zijn in principe elke dag na schooltijd bereikbaar. Als een gesprek enige tijd in beslag gaat nemen, stellen wij het op prijs dat u een afspraak maakt, zodat er voldoende tijd beschikbaar is om het gesprek voort te zetten.


De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur. Voor ouders/verzorgers is de directeur het eerste aanspreekpunt als het gaat om algemene schoolzaken. De directeur is op afspraak bereikbaar.

Dhr. Eddy Lukje (directeur)
0595-432148/06-43885698
e.lukje@lauwerseneems.nl