De Fotogroep

Op OBS Brunwerd is een fotogroep actief. De groep, samengesteld uit een aantal ouders, houdt zich ieder schooljaar bezig met het digitaal vastleggen (foto's, video) van allerlei activiteiten die op school  plaatsvinden. De fotogroep presenteert aan het eind van ieder schooljaar een boek, met daarin een chronologish overzicht van de actviteiten die de fotogroep heeft vastgelegd a.d.h.v. de prachtige foto's die ze hebben gemaakt. Dit is een beschermde foto omgeving waar een wachtwoord voor nodig is.
 
Klik op de afbeelding voor de foto's van allerlei activiteiten; schooljaar 2018 2019.