Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel wordt beschreven welke zorg OBS Brunwerd kan bieden aan leerlingen die niet in het 'normale' lesprogramma mee kunnen komen. 

Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met ADHD, PDD-NOS  o.i.d.; maar ook aan kinderen met een eigen leerlijn, kinderen die de nederlandse taal niet machtig zijn, kinderen die niet kunnen zien of horen. 

Ook wordt beschreven welke procedure gevolgd wordt in het geval een leerling niet op Brunwerd aangenomen kan worden, of meer/andere zorg nodig heeft dan de school kan bieden.