schooljaarverslag

In het schooljaarverslag wordt beschreven welke doelen het team van OBS Brunwerd zich het afgelopen schooljaar heeft gesteld; hierin wordt ook beschreven welke doelen zijn gehaald, welke niet zijn gehaald en waarom dat zo is.
Klik hier om het schooljaarverslag 2017 - 2018 te openen.