schooljaarverslag

In het schooljaarverslag wordt beschreven welke doelen het team van OBS Brunwerd zich het afgelopen schooljaar heeft gesteld; hierin wordt ook beschreven welke doelen zijn gehaald, welke niet zijn gehaald en waarom dat zo is.
Schooljaarverslag 2019-2020.