Schoolplan 2019-2023

Het schoolplan 2019-2023 beschrijft de lange termijn visie van de Stichting Lauwers en Eems. Dit plan is leidinggevend voor de doelen die scholen zich stellen en hoe zij deze doelen gaan bereiken.