Be Fit School

Met B-Fit maken kinderen, ouders én docenten op een unieke manier kennis met gezond leven, bewegen en voeding.
Het doel is kinderen er bewust van te maken dat fit zijn niet alleen goed is, maar dat het vooral leuk is om er mee bezig te zijn. Met onder andere beweegmomenten tijdens pauzes, gezonde traktaties, het verbeteren van het schoolplein en workshops voor ouders én docenten biedt B-Fit een afwisselend programma.

B-Fit gaat uit van een (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. Niet het dik zijn of overgewicht staat centraal, maar juist fitheid. Het programma van activiteiten is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl en wordt aangeboden via het onderwijs. Alle kinderen worden als deelnemer aan het project gezien.

Onderdelen van het programma:

•Workshop gezonde leefstijl voor docenten
•B-Fit test
•Theoretisch lespakket
•Beweeginterventies, zoals naschoolse activiteiten, pauze-activiteiten
•Kwaliteitsverbetering bewegingsonderwijs Beweegtussendoortjes 
•Advies opknappen schoolplein
•Workshops voor ouders

 

Maatwerk

Het B-Fitprogramma wordt telkens met een schoolteam opgesteld. Doordat er gewerkt wordt met keuzeonderdelen, kan maatwerk geleverd worden.
De B-Fit coach kan in overleg, een programma samenstellen dat zoveel mogelijk aansluit bij het dagelijkse onderwijsprogramma. Zo zijn bijvoorbeeld de lessen van de lespakketten over voeding & bewegen goed inpasbaar in de reguliere uren voor gym, natuur & verzorging en/of wereldoriëntatie.


Bewegen

B-Fit streeft naar vijf beweegmomenten per week. Per school kan hier op een verschillende manier invulling aan worden gegeven.
De B-Fit coach is een aantal uur per week actief op school en ondersteunt bij het opzetten, uitvoeren én implementeren van het programma B-Fit.