Schooljaarplan

In het schooljaarplan wordt beschreven welke doelen het team van OBS Brunwerd zich het komende schooljaar heeft gesteld en hoe zij deze denken te bereiken. 
Schooljaarplan 2020/2021