De Fotogroep

Op OBS Brunwerd is een fotogroep actief. De groep, samengesteld uit een aantal ouders, houdt zich ieder schooljaar bezig met het digitaal vastleggen (foto's, video) van allerlei activiteiten die op school  plaatsvinden. De fotogroep presenteert aan het eind van ieder schooljaar een boek, met daarin een chronologish overzicht van de actviteiten die de fotogroep heeft vastgelegd a.d.h.v. de prachtige foto's die ze hebben gemaakt. Het beeldmateriaal van ieder schooljaar kan eveneens d.m.v. een DVD door de ouder/verzorgers worden besteld.