Onze school valt onder het bevoegd gezag van Schoolbestuur Lauwers en Eems (L&E). Schoolbestuur L&E is opgericht op 1 januari 2000. Onder het bestuur vallen 22 basisscholen (23 locaties) en Het Hogeland College met vier vestigingen voor voortgezet onderwijs. De scholen bevinden zich in de gemeenten De Marne, Eemsmond, Winsum en Delfzijl.

De hoofdlijnen van het strategische beleid van Schoolbestuur L&E, de sector Primair Onderwijs, zijn beschreven in het Koersplan 2009-2013. In het koersplan heeft het schoolbestuur, samen met de scholen, zeven centrale ambities geformuleerd. De eerste twee ambities vormen de kern van ons streven. Deze kernambities kunnen wij echter niet waarmaken zonder de overige vijf ondersteunende en voorwaardelijke ambities. Onderstaand is een beschrijving van de zeven ambities gegeven:
 
1.         Bij ons gaat het om elk kind
Onze scholen sluiten in het onderwijs aan bij de verschillen tussen kinderen. Wij hebben vertrouwen in de wil van kinderen om zich te ontwikkelen. De behoeften van het zich ontwikkelende kind zijn uitgangspunt voor het handelen van onze leraren.
 
2.         Resultaten tellen
De scholen werken aan een brede algemene vorming van hun leerlingen met hoge leerlingresultaten voor taal, lezen en rekenen.
Om bovenstaande kernambities te kunnen realiseren is een organisatie-, leer- en ontwikkelklimaat in de scholen nodig, waarin kinderen en personeel zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hiervoor zijn in het Koersplan 2009-2013 vijf voorwaardelijke en ondersteunende ambities vastgesteld:
 
3.         Wij hebben oog voor iedereen
Op school komen we tegemoet aan de basisbehoeften van leerlingen, leraren en ouders: autonomie, competentie en relatie.
 
4.         Ons personeel inspireert
De leraren in de scholen zijn inspirerend en stimulerend ten opzichte van de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen. Wij streven naar een hoge kwaliteitsstandaard voor de leraren op het terrein van effectieve instructie, klassenmanagement en betrokkenheid bij kinderen.
 
5.         Wij zijn ondernemend
Onze schooldirecteuren zijn inspirerend en stimulerend ten opzichte van het team waaraan zij leidinggeven. Zij zijn sterke onderwijskundige leiders en bewaken de onderwijskwaliteit.
 
6.         Ouders zijn onze partners
Ouders zijn de natuurlijke partners in de schoolse ontwikkeling van kinderen. De schoolteams betrekken ouders actief bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind(eren).
 
7.         Wij houden onze kwaliteit hoog
Wij streven naar een L&E-eigen kwaliteitssysteem, passend bij onze kernambities en ingericht op alle niveaus van de organisatie: leerling, leraar, groep, school, sector en bestuur.

Voor meer informatie over ons schoolbestuur gaat u naar de website.