Schoolbestuur Lauwers en Eems

OBS Brunwerd valt onder het bevoegd gezag van Schoolbestuur L&E. Schoolbestuur L&E is opgericht op 1 januari 2000. Onder het bestuur vallen 16 basisscholen en Het Hogeland College met twee vestigingen voor voortgezet onderwijs. De scholen bevinden zich in de gemeenten De Marne, Eemsmond, Winsum en Delfzijl. 

Iedere school heeft zijn eigen identiteit en cultuur. Maar er zijn ook onderwerpen die gezamenlijk worden opgepakt. Onder het motto 'Samen zijn we sterk' maken we gebruik van elkaars expertise en ondersteuning. Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van Lauwers en Eems behartigt.

Bestuurskantoor

Postadres

Schoolbestuur L&E

 

Postbus 5

 

9989 ZG Warffum

Bezoekadres

Noorderstraat 13

 

Warffum

E-mailadres

schoolbestuur@lauwerseneems.nl

Telefoon

0595-424955

Fax

0595-425131

Internet

www.lauwerseneems.nl

 Voor meer informatie over ons schoolbestuur gaat u naar de website.