Samen leven, samen delen, samen werken, samen spelen = samen leren!
Lees meer over onze school »

BRUNWERD BULLETIN BELANGRIJK

Beste ouders / verzorgers,

Met ingang van maandag 16 maart tot en met 6 april zijn de scholen in Nederland gesloten.Voor iedereen is deze uitzonderlijke situatie nieuw. We begrijpen dat dit veel vragen oproept. De komende dagen zal meer en meer duidelijk gaan worden. Voor nu alvast een paar in het oog springende onderwerpen.
De kinderen van ouders die werkzaam zijn in zogenoemde vitale processen, kunnen morgen naar school. Voor welke beroepen dat precies geldt, gebruiken we de lijst: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen Zou u de school willen laten wanneer u hiervan gebruik wilt maken? Kinderen van ouders met andere beroepen verwachten we niet op school.

Zoals eerder aangegeven, komen kinderen van ouders die werkzaam zijn in de zogenoemde vitale processen in aanmerking voor opvang op hun school. De richtlijn voor opvang van kinderen op eigen school is als volgt:
Kinderen van ouders die werkzaam zijn in één van de cruciale beroepsgroepen mogen naar de opvang. Wij willen hierbij verduidelijken dat dit geldt voor één-oudergezinnen waarbij deze ouder in één van de cruciale beroepsgroepen werkt en voor gezinnen waarvan beide ouders werkzaam zijn in één van de cruciale beroepsgroepen.  In gezinnen waarbij één van beide ouders niet in één van cruciale beroepsgroepen werkt, dient u zelf voor de opvang van uw kind(eren) te zorgen.

Voor de kinderen die naar de opvang mogen komen geldt voortdurend dat zij alleen gebracht mogen worden indien zij geen klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts) hebben.

Mocht de opvangbehoefte van kinderen van ouders werkzaam in vitale processen de komende tijd veranderen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met school of via het volgende mailadres:
e.lukje@lauwerseneems.nl

We verzoeken ouders/verzorgers eveneens te informeren bij de verschillende opvangorganisaties in de omgeving over kortlopende opvangmogelijkheden.

Thuisonderwijs

Nu de scholen de komende drie weken dicht blijven, heeft het team van Brunwerd het thuisonderwijs voor de leerlingen georganiseerd. Maandag 16 en dinsdag 17 maart hebben de leerkrachten spullen voor de kinderen klaargemaakt. Dit geldt voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Met de materialen kunnen de leerlingen de komende drie weken aan de slag.

We werken met drie opéénvolgende weektaken, die iedere vrijdag kunnen worden afgerond. De leerlingen ontvangen hun taal- en rekenboeken, werkboeken en verschillende stencils. Voor de ouders/verzorgers van groep 5 t/m 8 geven we een envelop met antwoordmateriaal mee om het gemaakte werk na te kijken. Voor groep 3 en 4 gaan we ervan uit, dat de ouders/verzorgers het werk zonder antwoordbladen kunnen nakijken.

Voor de ouders/verzorgers van groep 1 en 2 geven we een aantal tips en mogelijkheden mee die men samen met hun  kind(eren) thuis zouden kunnen doen:

* Woordkaarten van https://www.jufsanne.com/ om de woordenschat te vergroten. Bijvoorbeeld thema lente
* Bij  https://meestersander.nl/  kun je leuke instructie filmpjes voor knutselopdrachten of leerzame apps vinden.
* Ook is https://www.gynzy.com/nl/ open voor groep 1 en 2 
* En  https://www.squla.nl/ is er ook voor kleuters. 
We wensen de kinderen veel speel-, kijk-, ontdek- en leerplezier samen. 

Verder geven we vanaf groep vier de inlogcodes voor ieder kind mee, zodat zij thuis digitaal aan de slag kunnen. Ze loggen in op Zuluconnect https://accounts.zuluconnect.net/login en vervolgens met de gebruikersnaam en wachtwoord dat u van de leerkracht ontvangt. Uw kind ziet dan taken klaarstaan die het per week kan uitvoeren. De leerkrachten kunnen online de vorderingen van de leerlingen volgen. We merken dat digitale netwerken met enige regelmaat overbelast raken. Houd daar rekening mee.

De leerkrachten zijn op hun werkdagen van 9.000 - 14.00 uur via de mail beschikbaar voor vragen van de leerlingen over de lesstof.

Wanneer voor ouders/verzorgers thuiswerkzaken onduidelijk zijn, geldt ook voor hen dat zij via de mail contact kunnen zoeken met de groepsleerkracht. Voor algemene zaken kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de directeur van de school.

Het team van Brunwerd organiseert de komen de weken vaste momenten met elkaar om te overleggen over de stand van zaken en de voortgang van thuiswerkzaamheden.

We kiezen ervoor om de komende weken het 'live' contact op school tot een minimum te beperken. Vandaar dat we het werk voor de leerlingen afstemmen op de komende drie weken. In de tussentijd zullen er geen contactmomenten op school plaatsvinden.

Voor een nieuw schrift, pen, potlood of een gummetje vragen we je om dat zelf de komende weken aan te schaffen.

We realiseren ons, dat we ons in een zeer uitzonderlijke situatie bevinden, waarbij de gezondheid van ons allen boven alles gaat. Alle andere zaken vallen daarbij in het niet!


Lees meer over ons onderwijs »