Schooltijden

We werken met een vijf gelijke dagen model. Alle dagen zijn voor iedereen gelijk en de kinderen hoeven maar één keer naar school. Deze structuur biedt leerlingen de meeste rust en regelmaat. 

Onze dagindeling is als volgt:

08.30 - 10.15 uur     les
10.15 - 10.30 uur pauze
10.30 - 12.00 uur les
12.00 - 12.15 uur lunch in de klas
12.15 - 12.30 uur middagauze
12.30 - 14.00 uur les
14.00 uur vrij
Vijftien minuten voor aanvang van de lessen mogen de leerlingen van groep 1, 2 en 3 naar binnen via de kleuteringang.
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan naar binnen via de hoofdingang en maken zelf de keuze of ze vanaf 8.15 uur op het schoolplein willen blijven of dat ze naar hun klaslokaal gaan.
De groepsleerkrachten zijn in de klas om de leerlingen te ontvangen en te begroeten.
Verder blijft er om 08.15 uur, 10.15 uur en 12.15 uur toezicht voor de leerlingen die buiten zijn en zijn er minimaal twee pleinwachten op het schoolplein. De pleinwacht is dan het aanspreekpunt voor leerlingen uit de groepen 1 t/m 8.
Om er voor te zorgen dat de lessen daadwerkelijk om 08.30 beginnen, wordt er om 08.25 uur gebeld.
 
Het kan wel eens voorkomen dat uw kind zijn/haar werk niet af heeft. Mocht uw kind na schooltijd nog werk moeten afmaken, dan duurt dat uiterlijk tot 14.15 uur. De leerkracht informeert u hierover.