Schooltijden

We werken met het vijf gelijke dagen model. Alle dagen zijn voor iedereen gelijk en de kinderen hoeven maar één keer naar school. Deze structuur biedt leerlingen de meeste rust en regelmaat. 

Onze dagindeling is als volgt:

08.15 - 10.15 uur     les
10.15 - 10.30 uur pauze
10.30 - 12.00 uur les
12.00 - 12.15 uur lunch in de klas
12.15 - 12.30 uur middagpauze
12.30 - 14.00 uur les
14.00 uur vrij
Vanaf 8.00 uur 's morgens mogen de leerlingen binnen lopen via onze eigen schoolingang aan de achterzijde van het Kindcentrum. De leerlingen van de groepen  3/4, 4/5 , 6/7 en 7/8 maken zelf de keuze of ze vanaf 8.00 uur op het schoolplein willen blijven of naar hun groepslokaal gaan.
De groepsleerkrachten zijn in de klas om de leerlingen te ontvangen en te begroeten. De leerlingen van de groepen 1 en 2 blijven onder toezicht van de groepsleerkrachten buiten op het kleine plein en gaan gezamenlijk naar binnen.
Er is om 08.00 uur, 10.15 uur en 12.15 uur toezicht door twee leerkrachten voor de leerlingen, die buiten op het speelplein zijn. De leerkracht is dan het aanspreekpunt voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Om 14.00 uur begeleiden de leerkrachten hun groep bij het naar buiten gaan.
Om er voor te zorgen dat de lessen daadwerkelijk om 08.15 beginnen, wordt er om 08.10 uur gebeld. We verzoeken de ouders/verzorgers bij ziekte en/of andere redenen van absentie tussen 7.30-8.00 uur met de school te bellen op het volgende nummer: 0595-432148.