De activiteitenraad

Brunwerd heeft een activiteitenraad waarin ouders zitten die het leuk vinden om activiteiten te organiseren en/of om mee te helpen bij deze activiteiten. De contacten met de AR worden gecoördineerd door een leerkracht van uit het team.
De AR opereert onder de vlag van de MR. De AR bestaat maximaal uit negen ouders/verzorgers en kan wisselen  van samenstelling, omdat ouders/verzorgers geen tijd meer hebben of omdat hun kinderen niet meer op school zitten. De activiteitenraad zorgt voor de organisatie, realisatie en bekostiging van vieringen en de aankleding van de school. We kunnen eigenlijk niet zonder een activiteitenraad! Wilt u graag meehelpen of heeft u een vraag, neem dan contact op met één van de leden.

De bijdrage die de activiteitenraad van ouders vraagt is vrijwillig. De ouderbijdrage is bedoeld voor o.a. kosten van ouderavonden, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasfeest. De kosten zijn momenteel  € 20,00 per kind.
Leerlingen die na de kerstvakantie doch voor de paasvakantie instromen, betalen de helft van de bijdrage. Zij die na de paasvakantie instromen, zijn geen bijdrage meer verschuldigd. Nadat u een brief omtrent de te innen ouderbijdrage hebt ontvangen, kunt u het bedrag overmaken op bankrekening:  NL64RABO0342261754  onder vermelding van familienaam en groep van het kind.

Onze AR bestaat uit de volgende ouders:

Miranda Rozema-Kalfsbeek (voorzitter)
Carolien Neperus
Natasja Willemsen
Daniëlle Bolwijn-Groendijk
Anje Blink
Anouska Bos
Gea Hommes
Annika Kant
Chantal Vlieger
Wilma Poel
Ilana Brontsema