Historie school

Het lager onderwijs in Uithuizen begon in 1806 toen het 'Instituut Openbaar Onderwijs' in het leven werd geroepen. Dit instituut had een sterke band met de kerk in Uithuizen. In die tijd gingen alle kinderen in Uithuizen naar deze school; het huidige gebouw 'De Rank' aan de Hoofdstraat.
In 1867 werd een tweede gebouw voor openbaar onderwijs gebouwd in het westen van het dorp; het huidige St. Vincentiusgebouw.

De eerste school voor kleuters werd gesticht in 1883: de 'Bewaarschool voor kleuters'.

In 1884 werd aan de Schoolstraat een nieuwe school gebouwd waar de beide bestaande scholen in werden gehuisvest. Dit gebouw is in 1957 afgebroken en vervangen door een gymnastieklokaal.

In 1906 is wéér een nieuwe school gebouwd, nu in de Startstraat. Deze school heette de 'Witte School'. Nadat deze school in 1923 is opgeheven, kwam de kleuterschool in dit gebouw.
 
In 1950 volgde de nieuwbouw van de 'Openbare Lagere Engersmaschool' op het historische terrein van de borg 'Engersma'. In 1954 al volgde een uitbreiding van deze school en in 1973 nogmaals een grote uitbreiding.
 
In 1959 liet het bestuur van de kleuterschool Nutkleuterschool aan de M.J. Bultenastraat bouwen. Het gebouw had twee werklokalen en een speellokaal; in 1973 werd een derde werklokaal bijgebouwd. In 1977 werden de school en inventaris overgedragen aan de toenmalige gemeente Uithuizen. Met ingang van hetzelfde jaar kreeg de openbare kleuterschool de naam Zwanenhoek, gebaseerd op een sprookje van Andersen: De Wilde Zwanen.
  
Vanwege de invoering van de Wet op het Basisonderwijs werden kleuter- en lager onderwijs samengevoegd. Het gebouw van de Engersmaschool werd verkocht; aan de bestaande kleuterschool aan de M.J. Bultenastraat werden vier leslokalen, een ontmoetingsruimte, een personeelskamer en een directiekamer gebouwd. 
  
De op 26 juni 1986 geopende openbare basisschool kreeg een nieuwe naam: OBS Brunwerd. Al in 1987 werd er door de groei van het aantal leerlingen nog een lokaal bij gebouwd. In 1999 zijn er  om dezelfde reden daarna nog eens twee noodlokalen bijgebouwd, die met een overkapping zijn verbonden met de school. Op 1 januari 2000 heeft de Gemeente Eemsmond het bestuur van de school overgedragen aan een nieuw opgerichte stichting genaamd: Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems of korter Schoolbestuur L&E.

In de periode 2000-2007 heeft het Schoolbestuur Lauwers en Eems zich sterk gemaakt voor de ontwikkeling van nieuwbouw voor OBS Brunwerd. Het gemeentebestuur van de voormalige gemeente Eemsmond heeft in 2007 de nieuwbouw opgepakt in de vorm van de ontwikkeling van het bouwen van een brede school. In deze Nieuwe School Uithuizen (NSU) zijn drie basisscholen gehuisvest. Eén daarvan is OBS Brunwerd.  

De bouw van de school heeft een behoorlijke vertraging gekend. Hoewel de nieuwe school aardbevingsbestendig gebouwd is, bleek na de eerste oplevering in oktober 2017, de verdiepingsvloer niet veilig. Na onderzoek is gekozen om te gaan voor het zogenoemde 'maximaal versterken-scenario.' De veiligheid van de leerlingen, kinderen, leerkrachten en anderen heeft daarbij altijd voorop gestaan.  

De nieuwe school is in oktober 2019 definitief opgeleverd en is OBS Brunwerd samen met CBS Koning Willem Alexander, KBS De Schelp en KindH (BSO en Gewoon Bijzonder) definitief gehuisvest in de Nieuwe School Uithuizen. Op basis van het visiedocument Kindcentrum Uithuizen zoeken de gebruikers de samenwerking met elkaar op.