Over onze school

Wij willen dat uw kind zich goed voelt op OBS Brunwerd. Kinderen op onze school moeten veel leren, ontdekken wat ze interessant vinden, waar ze goed in zijn en waar ze in geloven. Wij zijn een openbare school. Je mag bij ons jezelf zijn en zeggen wat je vindt, wat je gelooft. Dat mag elk kind en elke leerkracht, want daardoor leren we van elkaar. We komen erachter dat we veel op elkaar lijken, maar soms ook verschillen. 

We leren om samen te werken, samen te spelen, samen te delen en samen te leven. Op deze manier leren we om respectvol met elkaar om te gaan. Onze school staat midden in de samenleving. En gaat uit van de normen en waarden van die samenleving. Zo krijgt ieder kind bij ons de kans om zich te ontwikkelen. Om kansen te grijpen en om een gelukkig kind te zijn.

Kernwaarden van het openbaar onderwijs:
 
  • ieder kind is welkom;  
  • wederzijds respect; 
  • normen en waarden: op de openbare school worden de normen en waarden van de samenleving gerespecteerd;
  • school en samenleving: de openbare school betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt actief deel aan de omgeving;
  • levensbeschouwing en godsdienst: de openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving.