De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Wij behoren tot een grote groep van scholen, die onder hetzelfde bestuur valt. Soms zijn er zaken die voor alle scholen belangrijk zijn. Zulke zaken worden ook samen met de ouders besproken en vastgesteld, dat gebeurt in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Elke MR heeft daar een vertegenwoordiger in. De sectordirecteur, de bovenschoolse directeur van alle basisscholen, is daar altijd bij aanwezig namens het bestuur. De GMR heeft een ouder van één van de scholen als voorzitter.

Vergaderdata 2022-2023

Dinsdag 27 september 2022 - 19.30 uur
Donderdag 8 december - 20.00 uur
Dinsdag 14 maart - 19.30 uur
Donderdag 20 april - 20.00 uur
Maandag 26 juni - 19.30 uur