De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Wij behoren tot een grote groep van scholen, die onder hetzelfde bestuur valt. Soms zijn er zaken die voor alle scholen belangrijk zijn. Zulke zaken worden ook samen met de ouders besproken en vastgesteld, dat gebeurt in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Elke MR heeft daar een vertegenwoordiger in. De sectordirecteur, de bovenschoolse directeur van alle basisscholen, is daar altijd bij aanwezig namens het bestuur. De GMR heeft een ouder van één van de scholen als voorzitter.

 

Vergaderdata 2021-2022 
Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur

        
Dinsdag 28 september 2021    
Woensdag 8 december 2021
Donderdag 20 januari 2022
Donderdag 10 maart 2022  
Woensdag 20 april 2022
Dinsdag 28 juni 2022