Buitenschoolse opvang (BSO)

KindH

De buitenschoolse opvang (BSO) voor- en na schooltijd, vindt plaats bij ons in het gebouw. Voor en na schooltijd worden hier dagelijks kinderen opgevangen door pedagogisch medewerkers. 

De school heeft een convenant gesloten met KindH. Dit is professionele organisatie voor kinderopvang met vele vestigingen in Noord-Groningen. Er wordt ook opvang op vrije dagen en in de vakanties geregeld. 

Via de website van KindH kan contact gezocht worden: www.kindh.nl